Menu
Mateřská škola Hodějice
Mateřská škola Hodějice

Zápis do Mateřské školy Hodějice 235 na školní rok 2024 – 2025 bude probíhat na základě Metodického doporučení MŠMT organizaci zápisu. Ředitelka MŠ Hodějice sděluje, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v termínu 7.5. 2024 od 8:30 do 11:30 a to následujícím způsobem.

Před řádným zápisem je ale potřeba vyplnit předzápis vašeho dítěte do mateřské školy, který bude otevřený od 2.4.2024 . Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě „předzapíšete“ do mateřské školy. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ Hodějice a na Vás je pouze si vyplněnou žádost vytisknout a navštívit s ní lékaře ohledně potvrzení. Poté už bude zbývat poslední krok a to dostavit se v den řádného zápisu do MŠ. Tím, že MŠ bude mít potřebné údaje již k dispozici, bude celý proces Vašeho dítěte zkrácen na minimum. Veškeré Vámi vyplněné údaje jsou přímo předávány MŠ v zašifrované podobě a nikdo jiný kromě MŠ k nim nemá přistup.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hodejice

S sebou budete ještě potřebovat:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

kopii rodného listu dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

popřípadě:

Žádost o individuální vzdělávání.

Ke stažení:

Žádost o individuální vzdělávání 2024-25.odt 

Souhlas se zpracovanim osobnich udaju.pdf 

LETÁK ELEKTRONICKÉHO PŘEDZÁPISU

https://spravams.cz/public_files/ep_letak2.pdf

Všechny dokumenty donesete osobně i s dětmi 7.5. 2024 v době od 8:30 do 11:30 v budově MŠ.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti které k 31.8. 2024 dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do mateřské školy.

U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba přinést i zprávu z SPC a od lékaře.

Po doručení žádosti o přijetí Vám bude přiděleno registrační číslo (předáno osobně nebo emailem). Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte které bude plnit povinné předškolní vzdělávání. Po telefonické dohodě Vám dětská lékařka potvrzení vystaví. Prosím, zajistěte si potvrzení žádosti od lékařky včas!!!

Všechny dokumenty naleznete také ve složce: O nás->Dokumenty ke stažení!

Kritéria přijímání dětí do MŠ Hodějice na školní rok 2024/2025

Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než které je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají:

- děti, které k 31.8. dosáhly věk 5 let, mají trvalé bydliště v Hodějicích a pro které je předškolní vzdělávání povinné (10 bodů)

- děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Hodějicích, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 4 let (8 bodů)

- děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Hodějicích, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 3 let (6 bodů)

- děti, které v průběhu školního roku dosáhnou věku 3 let k pravidelné celodenní docházce s bydlištěm v Hodějicích (4 body)

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů. V případě rovnosti bodů, bude vždy upřednostněno a přijato starší dítě.

V Hodějicích 22.3. 2024 

Miroslava Horáčková

ředitelka MŠ

O nás

Rychlý kontakt

Mateřská škola Hodějice Hodějice 235      684 01 Slavkov u Brna
Telefon: 544 220 858
E-mail: ms.hodejice@seznam.cz

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Spolupracujeme