Menu
Mateřská škola Hodějice
Mateřská škola Hodějice

Zápis do Mateřské školy Hodějice 235 na školní rok 2024 – 2025 bude probíhat na základě Metodického doporučení MŠMT organizaci zápisu. Ředitelka MŠ Hodějice sděluje, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v termínu 7.5. 2024 od 8:30 do 11:30 a to následujícím způsobem.

Před řádným zápisem je ale potřeba vyplnit předzápis vašeho dítěte do mateřské školy, který bude otevřený od 2.4.2024 . Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě „předzapíšete“ do mateřské školy. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ Hodějice a na Vás je pouze si vyplněnou žádost vytisknout a navštívit s ní lékaře ohledně potvrzení. Poté už bude zbývat poslední krok a to dostavit se v den řádného zápisu do MŠ. Tím, že MŠ bude mít potřebné údaje již k dispozici, bude celý proces Vašeho dítěte zkrácen na minimum. Veškeré Vámi vyplněné údaje jsou přímo předávány MŠ v zašifrované podobě a nikdo jiný kromě MŠ k nim nemá přistup.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hodejice

S sebou budete ještě potřebovat:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

kopii rodného listu dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

popřípadě:

Žádost o individuální vzdělávání.

Ke stažení:

Žádost o individuální vzdělávání 2024-25.odt 

Souhlas se zpracovanim osobnich udaju.pdf 

LETÁK ELEKTRONICKÉHO PŘEDZÁPISU

https://spravams.cz/public_files/ep_letak2.pdf

Všechny dokumenty donesete osobně i s dětmi 7.5. 2024 v době od 8:30 do 11:30 v budově MŠ.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti které k 31.8. 2024 dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do mateřské školy.

U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba přinést i zprávu z SPC a od lékaře.

Po doručení žádosti o přijetí Vám bude přiděleno registrační číslo (předáno osobně nebo emailem). Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte které bude plnit povinné předškolní vzdělávání. Po telefonické dohodě Vám dětská lékařka potvrzení vystaví. Prosím, zajistěte si potvrzení žádosti od lékařky včas!!!

Všechny dokumenty naleznete také ve složce: O nás->Dokumenty ke stažení!

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ, nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje školní řád MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád v MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání, např. : individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ. Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000,- Kč) pokud:
  • nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce
  • nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání
  • zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte

O nás

Rychlý kontakt

Mateřská škola Hodějice Hodějice 235      684 01 Slavkov u Brna
Telefon: 544 220 858
E-mail: ms.hodejice@seznam.cz

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Spolupracujeme