logotyp

Školné s stravné

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
 
Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 takto:

  • Neomezená celodenní docházka      450,- 
 
  • Děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ      250,-                                                                                                                                                                                                                                  
  • Přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci výše úplaty bude stanovena k 1. 5. 2023
 
  • Děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku      0,-                                                                                                                                        

Školní stravování MŠ a ZŠ Hodějice

INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ MŠ A ZŠ HODĚJICE

 

Školní jídelna je otevřená dle výdeje:

*Výdej přesnídávek od 8:45 do 9:30 hod. (pokud není stanoveno jinak, např. o prázdninách)

*Výdej obědů od 11:25 do 12:30 hod. (pokud není stanoveno jinak, např. o prázdninách)

 

Výdej obědů do jídlonosičů v 11 hod.

Oběd žáci, zaměstnanci ZŠ, MŠ od 11:25 do 12:30 hod.

 

Ceny stravného:

MŠ – I. 3-6 let

 

přesnídávka a pitný režim

10 Kč

oběd

18 Kč

svačina

9 Kč

 

 

dopolední stravné

28 Kč

celodenní stravné

37 Kč

 

 

MŠ – II. 7 a více let

 

přesnídávka a pitný režim

12 Kč

oběd

22 Kč

svačina

10 Kč

 

 

dopolední stravné

34 Kč

celodenní stravné

44 Kč

 

 

 

oběd žáci 7 – 10 let

25 Kč

oběd žáci 11 – 14 let

29 Kč

 

 

Upozornění pro rodiče:

 

Podle nařízení vlády ČR a zákona 561/2004 a vyhlášky 107/2008 Sb.,(Vnitřní řád ŠJ - Příloha č. 1): děti, které dovrší ve školním roce 7 let, platí za stravu více dle výživových norem a finančního limitu na nákup potravin. Tím jsou zařazeny do Ⅱ. skupiny 7 - 10 let.

Stravování v době nemoci žáka - je povoleno strávnikovi v první den neplánované nepřítomnosti odebrat oběd do jídlonosiče v době uvedené v bodu 9 Vnitřního řádu školní jídelny.

Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí být vždy čistý, do špatně umytých jídlonosičů nebude strava vydána.

 

Upozornění!!! Školní jídelna neposkytuje a nemá povinnost poskytovat dietní stravu.

 

Odhlašování obědů si bude provádět každý rodič sám přes internetovou stránku www.jidelna.cz na základě přihlašovacích údajů, které obdržíte po odevzdání přihlášky.

Odhlašování obědu nejpozději do 8:00 hod. aktuálního dne, přihlášení obědů den předem nejpozději do 15:00 hod.

 

Výše platby :

MŠ strava             750 Kč             úplata MŠ (nehradí děti v posledním ročníku)                       450 Kč

ZŠ strava             500 Kč              ZŠ strava 11 a více let                                                       550 Kč

 

 

Forma platby bude probíhat inkasem na č.ú. - 27-3882840207/ 0100 od ZÁŘÍ do ČERVNA.

Návod jak na to: Přes internetové bankovnictví změníte místo trvalého příkazu inkaso, zadáte povolení k inkasu a nastavíte limit 3 až 2,5 násobek výši stravného.

MŠ - 2000,-

ZŠ - 1500,-

DOSP. - 1000,-

Pokud máte více dětí, násobí se to počtem dětí (např. 2 děti = 3000,-)

(U mBank je nutno zadat zvlášť povolení pro každé dítě + variabilní symboly).

Mateřská škola HODĚJICE

Hodějice 235, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon: 544 220 858

E-mail: ms.hodejice@seznam.cz
Domů MŠ Hodějice


Created by © 2009 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek, stránky pro školy a školky | Scholastika - projekt webu pro školky